SŁOMĘ KUPUJEMY CAŁY ROK
SŁOMA
FORMULARZ
ZBIERAMY SŁOMĘ RÓWNIEŻ Z PÓL W CZASIE ŻNIW
FORMULARZ

"KAGO-rol" oświadcza, że dane osobowe w ofercie formularza będą wykorzystane tylko do nawiązania kontaktu handlowego.

Formularz - oferta sprzedaży słomy
Firma
Nazwisko
Imię
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
Województwo
Telefon kontaktowy
E-mail
Faks
Słoma pszenna ( TAK / NIE )
Ilość
Słoma pszenżytnia ( TAK / NIE )
Ilość
Słona żytnia ( TAK / NIE )
Ilość
Adres składowania
Sposób składowania: pod dachem / w stogu
Wymiary kostki
Średnia waga kostki
Wilgotność kostki
Wymiary beli
Średnia waga beli
Cena w miejscu składownia z załadunkiem
Cena z dostawą do "KAGO-rol"
Oferta ważna do

 
SŁOMAFORMULARZ